Over ons

Wij staan voor je klaar.

Ons team

Van links naar rechts. Conrad van Pruijssen, Ingrid Busink, Eric ten Hagen

Over de initiatiefnemers

Onze woonvisie heeft zich ontwikkeld op basis van 20 jaar pionierswerk bij het realiseren van nieuwe en het begeleiden van bestaande woonprojecten voor gemeenschappelijk wonen. Zowel voor meergeneraties als voor ouderen. Vaak was zorg in diverse gedaantes en vormen geïntegreerd in het project. Zorg van ouderen voor elkaar. Een zorghuis voor meervoudig complex gehandicapte jongeren geïntegreerd in de wijk. Appartementen voor begeleid zelfstandig wonende jongeren of zorgappartementen voor ouderen binnen het woonproject.

Een bewust streven naar nieuwe gemeenschapsvorming stond in meer of mindere mate voorop, maar het absolute prioriteit geven was soms nog best spannend. In de realisatie bleek dit echter – zoals eerder benoemd – een onmisbaar element voor (sociale) ontwikkeling van de bewoners en het daarbij onlosmakelijke verantwoordelijkheidsgevoel voor zorg voor de eigen fysieke omgeving (huis, straat, groen, gemeenschappelijke voorzieningen). Maar ook de kwaliteit van samenleven en samenwerken in de buurt werd door het nastreven van gemeenschapsvorming aanzienlijk verhoogd. De begeleiding van de gemeenschapsvormingsprocessen – en de gedragen besluitvorming daarbij – gaf betrokkenen een enorme houvast bij dit nieuwe sociale streven. Met andere woorden: als je de juiste omgeving, tools en zorgvuldige ondersteuning biedt voor een optimale en natuurlijke gemeenschapsdynamiek, dan werkt het en blijft het werken.

Maak kennis met ...

Eric ten Hagen

Eric ten Hagen, bouwjaar 1961

Als sociaal projectontwikkelaar vanuit UbuntuWonen is Eric de drijvende kracht achter UbuntuWonen en de UbuntuWonen visie. Hij heeft vanaf 1999 diverse woonprojecten gerealiseerd en voorzien van zijn unieke signatuur, maar ook die van diens bewoners. Zijn grootste woonproject Ubuntuplein, Zutphen gaat in het voorjaar van 2021 de hoogte in. Zijn positieve ervaring met het ontwikkelen van projecten vanuit de behoeften van bewoners – én de knelpunten die hem de kans gaven om weeffouten te ontwarren – hebben er toe geleid dat Eric het initiatief nam tot de Stichting Ubuntu Wonen. Hij zag dat bouw vanuit gemêleerde woongroepen de toekomst heeft en de mogelijkheid biedt voor nieuwe sociale structuren in de wijk. Door de combinatie van veel praktische ervaring in de bouw met het hele bouwproces, inclusief de voorbereiding, het begeleiden van wooninitiatieven als procesregisseur én zijn ervaring als sociaal projectontwikkelaar, belichaamt Eric de belangrijkste expertises die nodig zijn voor de sociale projectontwikkeling van Ubuntu Wonen.

Afbeelding - Eric ten Hagen Bouwen met Mensen - UbuntuWonen
Afbeelding - Ingrid Busink Bouwen met Mensen - UbuntuWonen

Ingrid Busink

Ingrid Busink, bouwjaar 1965

Ingrid is als adviseur vanuit de Grondsteen, school voor gemeenschapsvorming en initiatief, een inspirerende sparringpartner voor de ontwikkeling van dit plan. Ze is van oorsprong sociaal wetenschappelijk onderzoeker en werkt haar hele carrière al aan moderne gemeenschapsvorming en sociale scholing, als adviseur, procesbegeleider en opleider. Vanuit het onderzoeken van het eigen levensverhaal in groepen, ontdekte zij de verbindende kracht van het leren kennen van het individu vanuit inzicht in de algemene biografische ontwikkelingsweg van de mens. Jarenlang verzorgde zij opleidingen voor procesbegeleiding van groepen en gedragen besluitvorming. Als directeur van Odin Academie (toen nog: Estafette Academie) organiseerde zij gemeenschapsvormende opleidingen voor de associatieve economie in de biologische voedingsketen. Woonprojecten begeleidt zij sinds 2005 vanaf het allereerste initiatief – het proces van gemeenschapsvorming en gedragen besluitvorming – tot aan de daaruit voortvloeiende vraagstukken of problemen die zich voordeden in de gemeenschap. Ook bij de oprichting en doorontwikkeling van scholen adviseert en handelt zij vanuit het inzicht dat de school gedragen moet worden vanuit een gemeenschap van ouders, leraren en kinderen. Nu is zij directeur van de Grondsteen. Dankzij haar kennis en onderzoekende, objectieve houding behoedt ze het Ubuntu-team voor blinde vlekken en krijgen de juiste ideeën daadwerkelijk het levenslicht te zien.

Conrad van Pruijssen

Conrad van Pruijssen, bouwjaar 1971

Conrad is mede-initiatiefnemer van Ubuntu Wonen. Zijn omgeving kent hem als een integer iemand die niet alleen groot denkt, maar ook op grote schaal zijn dromen durft te bouwen. Hij is al jaren sociaal ondernemer in domeinen als onderwijs en huisvesting, waarbij zijn grootste drijfveer is dat iedereen een stukje geluk verdient. Ongeacht leeftijd, status, inkomen, afkomst, prestatie of opleidingsniveau. Onvoorwaardelijk dus. Zijn manier van zaken doen is altijd open, eerlijk en transparant en uitgewerkte concepten deelt hij open source. Binnen Ubuntu wonen is hij verantwoordelijk voor juridische zaken, acquisitie en marketing. Met Ubuntu Wonen wil Conrad wonen voor iedereen betaalbaar maken, maar ziet hij de juiste woonomgeving ook als katalysator voor een meer verbonden en zinvoller leven. Hij is vastberaden om woongemeenschappen te vormen die een ware afspiegeling zijn van de samenleving. Woongemeenschappen waar mensen samen wonen, werken en leven. Woongemeenschappen waar je je buren kent, elkaar verder helpt en zorgt voor elkaar. 

Afbeelding - Conrad van Pruijssen Bouwen met Mensen - UbuntuWonen
Scroll to Top