Procesbegeleiding

Stichting Ubuntuwonen begeleid en adviseert wooninitiatieven voor groepen mensen naar een succesvol project. Hierin bepaalt de gemeenschap de kenmerken van hun eigen initiatief. Bouwen met Mensen in samenwerking met Stichting Ubuntuwonen ondersteunt op zodanige wijze, dat de woongroep geheel zelfstandig, maar met kennis van zaken, hun eigen project definieert en realiseert. Hierbij wordt aandacht gegeven aan onder andere de volgende zaken (indien van toepassing):

a.     Projectdefinitie, startende met in de regel een vijftal speerpunten of kenmerken

b.     Opstellen van programma van eisen (PvE)

c.      Vinden van een geschikte locatie

d.     Vinden van geschikte partners voor realisatie (architect, adviseurs, bouwbedrijven, etc.)

e.     Gemeenschapsvorming

f.      Bouwbegeleiding

g.     Projectontwikkeling

h.     Verzorgen van de uitvoering van de bouw

i.       Toezicht en directievoering

Scroll to Top