Projecten

Waar hebben wij allemaal al mogen bijdragen aan meer sociaal woongenot.

Meest recente project UbuntuWonen

Ubuntu Plein Zutphen

Het Ubuntuplein wordt vooral een aantrekkelijke woonplek voor 50-plussers die volop in het leven staan, waar het prettig wonen en leven is in betrokkenheid op elkaar. Waar je gezien en gewaardeerd wordt, waar ruimte is voor duurzaamheid en de mogelijkheid jezelf te blijven ontwikkelen.

Woonderij Eos

Woonderij Eos te Zutphen is een vernieuwend wonen project dat in 2005 is gerealiseerd. Het betreft 29 grondgebonden woningen en een appartementengebouw met zorgafdeling (Helios, zie volgende referentie). Het complex heeft 15 appartementen, waarvan 8 voor begeleid zelfstandig wonen (voor licht verstandelijk gehandicapten) en 7 ‘vrije appartementen’. Verder biedt het een plek voor 6 meervoudig complex gehandicapten. Zonnehuizen heeft de leiding over het zorg deel. De projectbegeleiding bestond er vooral uit om enerzijds de behoeften van de bewoners zichtbaar te maken en te vertalen in bouwtermen en anderzijds het proces aan te gaan met externe partijen om het project gerealiseerd te krijgen. Bottlenecks waren de bereidwilligheid van de projectontwikkelaar die claims had voor de grond en de gemeente, die de bereidheid moest tonen om een locatie beschikbaar te stellen. Bouwen met Mensen heeft in de persoon van Eric ten Hagen, tevens lid van Eos, deelgenomen aan het projectteam en realisatieteam en is vanaf de eerste beeldvorming t/m de nazorg betrokken geweest bij het project en was daarin mede verantwoordelijk voor de projectdefinitie, projectontwikkeling en realisatie (toezicht op uitvoering).

 

Woon gemeenschap Eikpunt

Een uniek  meergeneratie woonproject in Nederland, met grote aandacht voor gemeenschapsvorming. Combinatie van sociale huur en koopwoningen, veel gemeenschappelijke ruimten, een stilteruimte. Vanaf de wieg begeleid tot en met vandaag. Met gedragen besluitvorming. Regelmatig volgen leden van de gemeenschap nog een training gedragen besluitvorming bij Bouwen met Mensen.

Aurora Borealis

Aurora Borealis te Wedde is een woon- werk- en zorggemeenschap voor licht (verstandelijk) gehandicapten. Bouwen met Mensen heeft allereerst geholpen een geschikte locatie te vinden en heeft daarvoor het ondernemersplan geschreven en de investeringsbegroting, exploitatiebegroting en budgettering opgesteld. Ook heeft Bouwen met Mensen ondersteund bij subsidiëring en financiering. Verder heeft Bouwen met Mensen het ontwerp- en bouwproces georganiseerd.

Scroll to Top