Visie

Waar gaat en staat Ubuntu Wonen voor.

“De sociale ruimte moet steeds opnieuw vormgegeven worden.”

Het grotere plaatje
Het is geen nieuws dat de samenleving individualiseert en daardoor behoorlijk versnippert, verdeeld en soms gepolariseerd raakt. Gevoelens van leegte, fear of missing out, onrust en onvrede worden onderdrukt, genegeerd of opgevuld met materiële zaken, impulsaankopen of luchtige afleiding zoals eindeloos scrollen en binge watchen. Met zoveel prikkels en invloeden van buitenaf is het een hele uitdaging om je met jezelf te verbinden, laat staan met de ander. Gelukkig zoekt onze natuur toch altijd weer naar balans. Het individu kan zich dan ook weer vanuit de eigen, vrije en mogelijk eenzame positie verbinden met een groter geheel, zoals een nieuwe gemeenschap. Een plek waar IK en WIJ de beste buren zijn.


Een goed begin
Tot nu toe wordt de oplossing voor betere wijken gezocht in leefbare en levendige buurten. In de bouw en ruimtelijke vormgeving kunnen ook in onze visie belangrijke voorwaarden worden geschapen voor een veilige en comfortabele sociale setting. Vanuit faciliteiten en vormgeving kun je denken aan:

– veel groen, naar eigen inzicht vorm gegeven
– een sterke identiteit in de architectuur
– ontmoetingsplekken
– een mix van doelgroepen en functies (ambachten en diensten)

Ubuntu Visie
Echter, denken dat door bovengenoemde vakjes af te vinken een hechte gemeenschap ontstaat, is een (des)illusie. Hier zit de absolute crux van onze visie. Ubuntu Wonen gaat een wezenlijke stap verder door ook sociale, gemeenschapsvormende bouwstenen en gereedschappen aan te reiken. Anders dan de fysieke ruimte, is de sociale ruimte er één die steeds opnieuw vormgegeven moet worden.

Ubuntu Wonen faciliteert – zowel in materieel-ruimtelijke als in sociale zin – de buurtontwikkeling vanuit gemeenschapsvorming. Voor ons ligt hierin de toekomst voor de projectontwikkeling en een deel van de oplossing van zowel de kwantitatieve als kwalitatieve woonproblematieken.

Als enige (projectontwikkelaar) in Nederland biedt Ubuntu Wonen een scala aan ondersteunende faciliteiten voor moderne gemeenschapsvorming voor de (toekomstige) bewoners. Dit structureel tot en met het vijfde jaar na realisatie van de buurt en incidenteel daar na. Ubuntu Wonen is geen utopie waar alles in perfectie harmonie is, maar een plek waar ruimte is om te ervaren, fouten te maken en te leren, samen veerkracht op te bouwen en te blijven werken aan een fijne woonomgeving. Doordat buurtbewoners dezelfde ‘taal’ leren spreken en hetzelfde doel voor ogen hebben, wordt er in de regel naar oplossingen gezocht voordat er conflicten ontstaan.  

Beter een goede buur(t)

Voor ons is het vanzelfsprekend doch essentieel dat bewoners betrokken zijn bij (het realiseren van) hun woning, het wonen en hun woonomgeving. Oftewel, begin voordat je klaar bent. Intrinsieke motivatie kun je niet afdwingen, maar wel voeden. Zeker wanneer je je onderdeel voelt van een gemeenschap. Je bent samen verantwoordelijk voor je woonomgeving en hebt de bevoegdheid om die vorm te geven en te verzorgen. Om adequaat te kunnen bouwen aan de gemeenschap, wordt gevraagd om (sociale) vaardigheden op een nieuwe manier in te zetten (en deels ook verder te ontwikkelen). Daar waar bepaalde talenten mogelijk onbenut blijven – of over het hoofd gezien zouden zijn – kunnen deze nu ten volste ingezet worden. Elke bewoner maakt op zijn of haar manier naar eigen draagkracht en capaciteiten het verschil. Hiermee stijgt bijvoorbeeld het gevoel van eigenwaarde.

We draaien al even mee

Ubuntu Wonen bouwt hier voort op de jarenlange ervaringen van woonprojecten die steeds vaker gemeenschapsvorming expliciet in hun doelstellingen hebben opgenomen. Het bewust inzetten op nieuwe gemeenschapsvorming bleek een onmisbaar fundament voor (sociale) ontwikkeling van de bewoners, de zorg voor de eigen fysieke omgeving (huis, straat, groen, gemeenschappelijke voorzieningen) en de kwaliteit van samenleven en samenwerken in de buurt. Onze begeleiding van de gemeenschapsvormingsprocessen en de gedragen besluitvorming daarbij bood betrokkenen een enorme hulp en houvast bij dit nieuwe en verdiepende sociale streven.

Begeleiding op locatie

Stichting Ubuntu Wonen werkt samen met De Grondsteen, school voor Gemeenschapsvorming en Initiatief. Deze school heeft mede op basis van die ervaringen tools ontwikkeld voor begeleiding, training en advies bij moderne gemeenschapsvorming. Zowel voor bewoners als voor andere betrokkenen zoals buurtwerk, gemeenten, woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars.

 

“Alles is mooier gedeeld door ons.”

Van bezit naar bezinning
In onze visie is het voor een gezonde sociale ontwikkeling van mens en gemeenschap ook belangrijk solidariteit mogelijk te maken door het delen van ruimtes en (financiële) middelen. Hier zoomen we weer even uit. In deze tijd nemen we een kritischere houding aan ten opzichte van consumentisme. Je ziet het in het ‘ontspullen’, ‘consuminderen’, de opkomst van tiny houses en het terugbrengen van uitpuilende kledingkasten naar capsule wardrobes.

Ook is er al enige tijd een verschuiving gaande van wat we willen bezitten naar wat we willen delen. Of waar we een andere invulling aan willen geven (repurpose). Denk aan het delen van een auto, het succes van Uber en Airbnb, Netflix en Spotify (in plaats van een kast vol Dvd’s en Cd’s) en flex-kantoren waar ondernemers elkaar ondersteunen. Maar ook Marktplaats en de populaire weggeefhoeken zijn een mooi voorbeeld.

Deze trend – die we graag ‘van bezit naar bezinning’ noemen – trekken we in Ubuntu Wonen door. We zien geen reden waarom de woningmarkt hierin achter zou moeten blijven. In de praktijk kun je dan denken aan het delen van het gebruik van gereedschappen en machines in een stadswerkplaats in elke buurt. Geen 20 boormachines in een straat, maar één kwalitatieve, duurzaam geproduceerde boormachine op 20 inwoners. Ook het delen van een moestuin en de opbrengst ervan creëert voldoening, verbinding en heeft een ontspannend effect. Bewoners delen wasruimtes, maar ook logeerruimtes die in een normaal huis vaak leeg staan. En gezamenlijk (duurzamer) inkopen of verzekeren verlaagt ieders maandlasten. Je creativiteit is je enige beperking wanneer ideeën door het collectief gedragen en zelfs verbeterd kunnen worden. Je snapt, wij zijn groot fan van het zeer aangename cliché ‘delen is vermenigvuldigen’.

   “Als bezit bezwaart, dan geeft delen vooral verlichting.”

Blauwdruk voor overeenkomsten
Daarnaast zorgen we voor zodanige overeenkomsten dat overwaarde op koop- en huurwoningen ook ten goede komt aan het geheel van de gemeenschap. Dit in contrast tot huidige regelingen waarbij de verhurende corporatie of individuele koper (voor zover die overwaarde niet door eigenhandige investering is verkregen, maar door marktontwikkeling) van de overwaarde profiteert. Dit kan onder andere gerealiseerd worden door bewoners in een coöperatie te verenigen. Hierbij laten we bewoners op onze schouders staan, zodat zij (ingewikkeld) juridisch papierwerk niet vanaf het nulpunt hoeven op te stellen. Zij kunnen voortbouwen op de blauwdruk die wij aan ze overdragen en het is elke bewoner van harte gegund om hier de vruchten van te plukken.
 

Ubuntu Missie

Het is onze missie om op lange termijn tenminste 1 miljoen woningen te realiseren die op bovengenoemde visie zijn gegrondvest en tot uitvoering komen in hieronder beschreven plan. Hiervoor starten we een pilot project met 100 woningen, als voorbeeld en om aan te tonen dat in Ubuntu Wonen een vorm van gemeenschappelijk wonen voor meerdere generaties duurzaam mogelijk is. En waarin bovengenoemde vraagstukken integraal worden opgelost. Hierbij gaan we graag in gesprek met gelijkgestemde partijen voor het vinden van de juiste bouwgrond.

Scroll to Top